Członkami Prokuratury Europejskiej są już: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Polska już wcześniej zdecydowała, że nie włącza się w tę współpracę. Polskie władze nie kwestionowały samej idei powołania tego organu, ale uprawnienia, jakie ma on otrzymać. Zastrzeżenia polskich władz wobec Prokuratury Europejskiej dotyczyły m.in. jej proponowanych uprawnień w kwestii zwalczania oszustw związanych z VAT. Polscy dyplomaci argumentują, że jest to kompetencja państw członkowskich, a skuteczność Prokuratury Europejskiej wniosłaby niewielką wartość dodaną w tej kwestii.

KE przekonuje, że prokuratorzy krajowi mają ograniczone możliwości zwalczania transgranicznej przestępczości finansowej na szeroką skalę. Nowy unijny organ będzie mógł prowadzić szybkie dochodzenia w całej Europie oraz wymieniać informacje w czasie rzeczywistym. Ma to być przełom w dotychczasowych działaniach.

Europejska Prokuratura będzie miała siedzibę w Luksemburgu, gdzie będzie urzędował prokurator generalny i prokuratorzy ze wszystkich uczestniczących państw. Będą oni nadzorować śledztwa w sprawach kryminalnych prowadzone przez oddelegowanych do tego celu prokuratorów europejskich w każdym z państw należacych do systemu. - Przestępczość nie zna granic, dlatego musimy wspólnie jej przeciwdziałać. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Holandia została dzisiaj kolejnym członkiem Prokuratury Europejskiej. Im więcej krajów UE weźmie udział w tym projekcie, tym większe oddziaływanie będzie miała Prokuratura Europejska, dzięki czemu będzie można odzyskać więcej utraconych pieniędzy. Dlatego też wzywam pozostałe państwa członkowskie do przystąpienia do tej kluczowej sieci zwalczającej nadużycia finansowe i korupcję, abyśmy mogli zapewnić, by każdy grosz z budżetu UE był wydawany z korzyścią dla naszych obywateli - powiedziała w środę komisarz UE do spraw sprawiedliwości Viera Jourova.


Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji>>