Sprawa wyborów w adwokaturze ciągnie się nieprzerwanie od wiosny 2020 r. COVID -19 najpierw przesunął zgromadzenia na jesień, pod koniec sierpnia, przed drugą falą koronawirusa i w związku z wzrostem liczby zakażonych, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła propozycję prezydium Rady dotyczącą organizacji zgromadzeń izb adwokackich i zaplanowanego na listopad Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zarekomendowała izbom rozważenie "powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich" do czasu, w którym racjonalnie określony stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów członków izb, umożliwiać będzie ich przeprowadzenie. Potem jej przedstawiciele spotkali się z przedstawicielami MS, którzy zapewnili, że wspomogą adwokatów zmianami w prawie, stosowana nowelizacja została zresztą przyjęta przez Sejm 17 grudnia i trafiła do Senatu. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego >

 

Zgromadzenie w ORA w Warszawie miało się odbyć w połowie października. We wrześniu izba opublikowała jednak list otwarty dziekana, w którym wskazał on na trudności w jego przeprowadzeniu. - Nie rozważaliśmy możliwości przedłużenia obecnej kadencji organów izby i przesunięcia terminu zgromadzenia. Naszym celem jest zorganizowanie we właściwym terminie zgromadzenia – z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, transparentności oraz jego demokratycznego charakteru - podkreślił Mikołaj Pietrzak. Kolejny termin wyznaczono na 21 listopada, ale w związku z przeciągającymi się pracami nad zmianami w prawie i ten został przełożony. ORA wezwała jednak NRA do zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury (odbył się 19 grudnia) i przyjęcia regulaminu przeprowadzenia zgromadzeń i KZA. 

Czytaj: Kilka izb adwokackich już po zgromadzeniach, inne czekają na rozwój sytuacji>>

Warszawa szykuje się na 30 stycznia

Decyzja o zwołaniu zgromadzenia izby warszawskiej ma zapaść w najbliższym czasie. - Zgromadzenie nie zostało jeszcze formalnie zwołane, decyzja kierunkowa jest jednak taka, że planowane jest na 30 stycznia 2021 i ma odbyć się w formie w pełni zdalnej - mówi Prawo.pl dziekan warszawskiej ORA.

I dodaje, że ta data będzie rekomendowana Radzie. - Ale to oczywiście ORA podejmie decyzję w tym zakresie. Powinna ona zapaść w najbliższych dwóch tygodniach - wskazuje adwokat Pietrzak.

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Przeprowadzenie zgromadzenia ma wspomóc i regulamin przyjęty podczas NKZA i nowela ustawy covidowej z 2 marca 2020 r., przyjęta 17 grudnia przez Sejm. Zgodnie z nią to Naczelna Rada Adwokacka - nie jak obecnie wynika z przepisów KZA - określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim.

Zobacz w LEX: Szanse i ryzyka dla kancelarii obsługujących przedsiębiorstwa w dobie koronawirusa - nagranie z webinarium >

Zmiany objęły też słynny art. 14ha, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie podkreślali, że te warunki mogą to być trudne do dotrzymania, szczególnie w przypadku zgromadzeń izb. 

Czytaj: Adwokatura walczy z covid-owymi przeszkodami i przyjmuje zmiany w regulaminie wyborów>>

Zmiany zakładają więc dodanie ust. 1a, zgodnie z którym:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • 1b, który takie same rozwiązania wprowadza dla posiedzeń Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych oraz wyborów przeprowadzanych w ich trakcie. 

Wprowadzono również, że wybory przeprowadzone w ten sposób i podjęte tak uchwały będą ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. "Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych" - wskazano w przepisie.