Członkami prezydium zostali adwokatka Katarzyna Bilewska i adwokat Stanisław Estreich. Co ważne, pierwsze plenarne posiedzenie nowej NRA odbyło się online. 

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury planowany był początkowo na trzy dni od 19 do 21 marca, ostatecznie zakończył się w ciągu jednego dnia. Ze względu na pandemię został zresztą podzielony na dwie części. Marcowa miała charakter sprawozdawczo-wyborczy, we wrześniu - delegaci mają przyjąć uchwały programowe i wytyczyć działania adwokatury na najbliższe lata i to wtedy właśnie ma rozstrzygnąć się sprawa m.in. nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej. Pierwsze posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 1 kwietnia br. 

Podczas plenarnego posiedzenia zostały rozstrzygnięte kwestie związane z prezydium NRA. Prezes NRA - Przemysław Rosati poinformował też jego uczestników o udziale przedstawicieli NRA w pracach parlamentarnych nad zmianą k.p.c - chodzi o regulacje wprowadzającą m.in. e-doręczenia, oraz o spotkaniu z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Czytaj: Prezes NRA: Ze zmianami w etyce adwokackiej nie ma co czekać, potrzebna dyskusja>>

Etyka, zasady świadczenia pomocy prawnej - priorytety adwokatury

Prezes Rosati w rozmowie z Prawo.pl powiedział, że nie zamierza marnować czasu do drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury. Wśród priorytetów stojących przed adwokaturą wymienia m.in. dyskusję nad zmianami w zasadach etyki oraz m.in. określenie zasad świadczenia pomocy prawnej.

- Sprawą priorytetową - według mnie - jest czytelne określenie zasad świadczenia pomocy prawnej. Należyte zabezpieczenie i ochrona praw obywateli oraz tworzenie warunków do wykonywania zawodu adwokata to powinności samorządu adwokackiego. Adwokatura powinna niezmiennie udzielać pomocy prawnej, współdziałać w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa - dodał. 

Czytaj: Adwokat Przemysław Rosati nowym prezesem NRA>>

Adwokatura ma też przedstawić "spójny i jednolity pomysł na zmiany dotyczące zasad świadczenia pomocy prawnej z urzędu. - Istnienie dwóch systemów, przedsądowego i sądowego, jest dysfunkcyjne, nie tylko pod względem organizacyjnym, ale przede wszystkim finansowym. W interesie Skarbu Państwa i beneficjentów tego systemu jest dokonanie unifikacji. Uważam, że jest to doskonała płaszczyzna do współpracy całego środowiska prawniczego, ale także w kooperacji z samorządem terytorialnym. Istnieje kilka modeli, biorąc pod uwagę jurysdykcje innych państw, ale na szczegóły musimy zaczekać. To będzie zadanie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych  - wskazał Rosati.