Sędzi, działaczce Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, postawiono zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w którym mowa o "oczywistej rażącej obrazie przepisów prawa i uchybieniu godności urzędu".

 


Wypowiedzi na Twitterze

Pierwszy zarzut dotyczy pomówienia na portalu społecznościowym prokuratora Prokuratury Krajowej słowami "nie ma stażu i łamał prawa człowieka". Drugi wiąże się z - jak poinformowano - pomówieniem Zbigniewa Ziobry poprzez określenie go jako ministra sprawiedliwości, który "wyprodukował aferę" i jest "odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar sprawiedliwości od woli politycznej".

Czytaj: Znane z protestów działaczki "Iustitii" odpowiedzą za spóźnione uzasadnienia>>
 

W poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sędzia Piotr Schab podał, że sędzia Przemysław Radzik 25 listopada skierował do sądu dyscyplinarnego wniosek o zawieszenie obwinionej sędzi w czynnościach służbowych z obniżeniem na ten czas jej wynagrodzenia. Może ono być zmniejszone w granicach od 25 proc. do 50 proc.