- Zgodnie z przepisami Rzecznik Piotr Schab i jego zastępcy Michał Lasota i Przemysław W. Radzik mają prawo wszczynać postępowania dyscyplinarne jedynie wobec sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów sądów okręgowych - stwierdza sędzia Dorota Zabłudowska - członek zarządu SSP Iustitia. Dodaje, że postępowania wobec innych sędziów mogą wszczynać jedynie zastępcy rzecznika w poszczególnych sądach, a nie sędziowie Schab, Radzik i Lasota.

Czytaj: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się wiceministrem Piebiakiem i... szefem Iustitii > 


W opublikowanym komunikacie "Iustitia" podaje, że od początku swojej działalności sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota wszczęli szereg postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów sądów rejonowych i okręgowych, z pominięciem zastępców rzeczników przy poszczególnych sądach. Postępowania te w większości przypadków dotyczyły sędziów, którzy bądź otwarcie sprzeciwiali się niekonstytucyjnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

Czytaj w LEX: Nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości- reforma KPC >

- Uważamy, że Michał Lasota i Przemysław W. Radzik w ten sposób ewidentnie przekraczają swoje ustawowe uprawnienia, co może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, a zarazem stanowić delikt dyscyplinarny z art. 107 ust. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - wyjaśnia sędzia Dorota Zabłudowska.

Czytaj w LEX:

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC >

Reforma KPC - przepisy, które obowiązują od 21 sierpnia 2019 r. >>

Wg doniesień medialnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota mieli uczestniczyć w hejterskiej grupie Kasta, mającej na celu dyskredytację sędziów sprzeciwiających się niekonstytucyjnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Niejawne dokumenty z postępowań prowadzonych przez Przemysława W. Radzika i Michała Lasotę były publikowane przez anonimowe hejterskie konto na Twitterze oraz przez niektóre media.

Czytaj też: RPO: Ten rzecznik nie wyjaśni sprawy hejtu wobec sędziów >

"Iustitia" przypomina również, że sposób powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego został zakwestionowany w opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jewgienija Tanczewa. Jeśli Trybunał  Sprawiedliwości Unii  Europejskiej  podzieli  zastrzeżenia  rzecznika  generalnego,  system sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce, w tym sposób powoływania rzeczników dyscyplinarnych będzie wymagał gruntownego przemodelowania zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie powinien zapaść w najbliższych tygodniach.

 

Poddajemy pod rozwagę sędziów, których dotyczą postępowania prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego Zastępców Przemysława W. Radzika i Michała  Lasotę, by odmawiali udziału w  prowadzonych przez nich postępowaniach dyscyplinarnych, przynajmniej do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego statusu KR i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz do czasu wyjaśnienia udziału Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty w zorganizowanej akcji hejterskiej przeciwko sędziom prowadzonej w ramach grupy Kasta, do której mieli należeć urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym wiceminister Łukasz Piebiak - napisano w opublikowanym przez "Iustitia" stanowisku.