Adwokat Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, mówi o etyce adwokackiej w znaczeniu współczesnym oraz o „obronie człowieka w kontekście konkretnego czynu”. Adw. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wyjaśnia cele nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz różnice pomiędzy zasadą kontradyktoryjności i inkwizycyjności. Odpowiada również na pytania o rolę sędziego w procesie karnym. Opinię na temat ACTA i ochrony praw własności przedstawia adw. Robert Małecki w artykule pt. „Czy ‘siódme’ działa w sieci?”.
Jak pisze we wstępie adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, celem publikacji dodatku jest nakreślenie kierunku, w którym zmierza Adwokatura w swoich obecnych pracach oraz kształtu jaki powinien zostać nadany nowej ustawie o adwokaturze, aby odpowiadała ona potrzebom realnym społeczeństwa i aby była praktyczna.
Nowy, dziesiąty numer Tygodnika Powszechnego dostępny jest w sprzedaży od 28 lutego. Dodatek specjalny pt. „30 lat Prawa o Adwokaturze” powstał pod redakcją Michała Bardela. Partnerem wydania jest Naczelna Rada Adwokacka. (ks)