Senator sprawozdawca Bogdan Klich (KO), który złożył wniosek o wysłuchanie, podkreślił, że będzie to pierwszy taki przypadek od 2013 r.
Jak mówił, projekt przewiduje jedynie niezbędne i najpilniejsze zmiany. - Całkowita rekonstrukcja niezależności wymiaru sprawiedliwości wymaga jeszcze innych, dodatkowych - stwierdził. I podkreślił, że regulacje zawarte w projekcie mają doprowadzić do tego, by w Polsce respektowane było "konstytucyjne prawo obywateli do procesu przed obiektywnym i bezstronnym sądem".

Czytaj: 364 sędziów wskazało kandydatów do KRS>>

Sędziowie wybiorą członków KRS według parytetu

Według opracowanego w Senacie projektu, członkowie KRS mieliby być wybierani nie przez Sejm, lecz przez samych sędziów. Obowiązywać miałby parytet: jeden sędzia Sądu Najwyższego wybierany przez sędziów tego sądu, jeden sędzia sądu powszechnego wybierany przez sędziów sądów apelacyjnych, dwóch sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów okręgowych, ośmiu sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów rejonowych, jeden sędzia sądu wojskowego wybierany przez sędziów sądów wojskowych, jeden sędzia NSA wybierany przez sędziów tego sądu oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego wybierany przez sędziów tych sądów.
Kandydatem do KRS nie może być osoba delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta lub MSZ.

 

Kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać grupy sędziów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, katedry prawa uczelni wyższych oraz grupy co najmniej 2 tys. obywateli. Członków KRS zobowiązani do tego sędziowie mieliby wybierać w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, z możliwym użyciem zapewniających tajność urządzeń elektronicznych.

Czytaj: Ustawa mająca dyscyplinować sędziów już podpisana >>
 

Społeczna rada zaopiniuje kandydatów

Przy KRS miałaby działać powołana na czteroletnią kadencję Rada Społeczna, która będzie przedstawiała opinie przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów do urzędu na stanowiskach sędziów oraz asesorów sądowych w sądach administracyjnych, a także, na wniosek prezydium Rady, w innych sprawach należących do zadań KRS.

Izba Dyscyplinarna do likwidacji

Senacki projekt przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz wygaszenie stosunku służbowego jej sędziów. Wszczęte i niezakończone sprawy należące do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN miałyby być prowadzone przez Izbę Karną lub Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a postępowania o powołanie sędziego albo asesora sądowego toczące się przed obecną KRS - umorzone.