Opinię taką wygłosiła we wtorek podczas debaty nad tą uchwaloną przez Sejm 20 grudnia ubiegłego roku ustawą w komisji senackiej.

Czytaj: 
Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinarkach dla sędziów>>

Prezydent chwali ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>


Komisja spraw zagranicznych i unii europejskiej Senatu rozpatruje we wtorek polityczno-prawne skutki nowelizacji ustaw sądowych. W posiedzeniu komisji udział biorą m.in. I prezes SN Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, parlamentarzyści i przedstawiciele środowisk prawniczych. Przewodniczący komisji senator KO Bogdan Klich otwierając dyskusję podkreślił, że wtorkowe posiedzenie komisji jest początkiem prac senackich nad nowelą, które zakończą się prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Senatu. 
Senat zajmie się nowelizacją ustaw sądowych najprawdopodobniej między 15 a 17 stycznia.

- Skutki nowelizacji ustaw sądowych i sprzeczność między prawem polskim a unijnym prowadzić będzie do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej - powiedziała Małgorzata Gersdorf. Według I prezes SN skutki, do których dąży ustawodawca pozostają w sprzeczności z zasadą pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym. - Sprzeczność pomiędzy prawem polskim a unijnym z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie do wszczęcia przez instytucje UE procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązania wynikającego z traktatu, a w dłuższej perspektywie do konieczność opuszczenia UE - powiedziała.

Czytaj: Stowarzyszenie sądów administracyjnych UE krytykuje ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>