Stronami sporu będą mogły być również podmioty obracające wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. Twórcy Ultima Ratio nie mają wątpliwości, że to spowoduje znaczny wzrost liczby prowadzonych spraw. Do tej pory arbitrzy e-sądu działającego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, wydawali wyroki dotyczące sporów gospodarczych między firmami.

Pozytywna weryfikacja przez UOKiK 

Ultima Ratio przeszedł pozytywnie weryfikację UOKiK, który nadał mu uprawnienia do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich. Od teraz, obok spraw gospodarczych, może rozpoznawać także spory wynikające z umów między konsumentami a podmiotami, takim jak: uczestnicy rynku finansowego, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy telewizji kablowych czy dostawcy mediów a także firmami czy instytucjami obracającymi wierzytelnościami wynikającymi z tych umów.

Czytaj: Rusza Elektroniczny Sąd Polubowny, skorzysta z profilu zaufanego>>

Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym uprawnieniom, lawinowo wzrośnie liczba spraw, którymi zajmą się nasi arbitrzy. Coraz więcej tzw. spraw konsumenckich jest rozwiązywanych poza salą sądową – w 2017 było ich 18 tysięcy, rok później niemal 20 tysięcy – z czego duża część dotyczyła branży finansowej, a więc sektora, który zgodnie z decyzją Urzędu, możemy także „obsługiwać” -  mówi Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio.

Czytaj w LEX: Bieg terminu przedawnienia roszczeń w dobie epidemii >

 


Jego zdaniem taka decyzja ma też duże znaczenie w związku z koronawirusem i ograniczeniami pracy sądów powszechne. Te "odmrażają się" ale rozpatrują sprawy ze znacznym opóźnieniem. - Zgodnie ze statutem nasi arbitrzy wydają wyrok w 3 tygodnie. Warto też zaznaczyć, że w Polsce jest ponad 4 tysiące notariuszy, którzy mogą dla nas pracować, dla porównania w sądach powszechnych wyroki wydaje ponad 10 tysięcy sędziów - wskazuje Szczepanek. 

Czytaj w LEX: Koszty sądowe – najistotniejsze zagadnienia po zmianach z lipca 2019 r. >

Wyrokom e-sądu nadawana będzie klauzula wykonalności, a w przypadku niewykonania orzeczenia możliwe będzie skierowanie roszczenia do komornika. W przypadku innych sądów arbitrażowych uprawnionych przez UOKiK do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich – jak podkreśla Szczepanek - wyroki nie mają charakteru prawomocnego, strony mogą, ale nie muszą, brać ich pod uwagę.

Czytaj: Sąd arbitrażowy KIG chce rozstrzygać spory korporacyjne>>

Sprawy rozpatrywane wyłącznie online

Paweł Orłowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP, Prezes Ultima Ratio dodaje, że możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu na linii konsument-przedsiębiorca została uregulowana Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w myśl której, w osiągnięciu porozumienia mogą pomagać jedynie podmioty uprawnione przez UOKiK, działające niezależnie i bezstronnie. 

- Decyzja Urzędu o wpisaniu nas na listę podmiotów mogących orzekać w tzw. sporach konsumenckich – mogących, jako pierwszy sąd polubowny, wydawać prawomocne wyroki w takich sprawach – jest więc dla nas czymś w rodzaju referencji. To potwierdzenie naszej rzetelności i bezstronności – dodaje. 

Ultima Ratio rozstrzyga sprawy wyłącznie online. Jak zapewniają jego twórcy nie ma konieczności stawiania się gdziekolwiek czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności – wszystkie czynności można wykonać bez wychodzenia z domu czy biura, o dowolnej porze. 

 

Z kolei zabezpieczenia platformy e-sądu są identyczne jak te, stosowane w bankowości elektronicznej. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Cały materiał dowodowy – w formie np. zdjęć, skanów dokumentów, filmików czy nagrań mp3 – jest przesyłany za pośrednictwem bezpiecznych łącz, a arbitrzy orzekający w danej sprawie mogą kontaktować się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego czatu. Aby „na bieżąco” śledzić przebieg spraw strony mogą korzystać ze specjalnej darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemami iOS i Android.

Arbitrami Ultima Ratio są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.