Ultima Ratio - to Elektroniczny Sąd Polubowny, który ruszy już 25 kwietnia. Patronami inauguracji są Wolters Kluwer i Prawo.pl.  To pierwszy elektroniczny sąd, który prowadząc arbitraż gospodarczy, ma korzystać z takiego rozwiązania. Wyroki przez notariuszy mają być wydawane szybciej niż przed sądem tradycyjnym, bo w ciągu trzech tygodni. 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji publicznej. Działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów - np. wnieść podanie, odwołanie, skargę. Potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.  Korzystając z takiego podpisu można złożyć wniosek o dowód, zameldować się, zgłosić narodziny dziecka, potwierdzić e-PIT, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i sprawdzić liczbę punktów karnych. Według danych resortu korzysta z niego już ponad 3,3 miliona Polaków. 

Czytaj: Rusza arbitraż on-line – skusi przedsiębiorców?

Spory gospodarcze rozstrzygane sprawniej i szybciej? 

Resort cyfryzacji przypomina, że działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechniania pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych zakłada m.in. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta w 2017 roku. 

 


- Projektem strategicznym w tym zakresie jest zapewnienie dostępu obywateli do właściwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości. Ważna więc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i instytucji wpływających na jego kształt, m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie sporów, a więc w sposób umożliwiający realizację w większym stopniu postulatu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości - mówi zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji Anna Weber. 

Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019  >

Jak dodaje, dlatego ministerstwo zdecydowało się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym profilu zaufanego. 

Ultima Ratio będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. W Polsce co roku sądy powszechne rozpatrują ponad 300 tysięcy takich spraw. 

Czytaj: Firmy słono zapłacą za reformę postępowania cywilnego>>
 

Jak zapewnia Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, to arbitrażowy sąd nowej generacji. Jest wyłącznie internetowy - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew można złożyć w ciągu kilku minut po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany szybko bo w trzy tygodnie. Już od samego początku działalności Ultima Ratio jego arbitrzy mają być gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie.

Wymóg najwyższej staranności przy identyfikacji stron

Prezes Stowarzyszenia  Anna Ewa Dańko-Roesler podkreśla, że porozumienie z MC to efekt też tego, że działalność Ultima Ratio wymaga - jak mówi - "najwyższej staranności przy identyfikacji oraz uwierzytelnianiu tożsamości stron, zarówno powoda jak i pozwanego".  - Dzięki niemu arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym profilu zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez sąd - zaznacza. 

Stowarzyszenie Notariuszy RP jest, jako organizator tego sądu, odpowiedzialne za szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze.