Jak poinformowano, Radę Arbitrażową powołano zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Na jego mocy organami Sądu są Rada Arbitrażowa i Dyrektor Generalny Sądu. Główną kompetencją Rady Arbitrażowej, której pracami kieruje Przewodniczący Rady, jest samorządne współkształtowanie i nadzór nad merytorycznymi aspektami działalności Sądu.

- Naszym celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału Sądu Arbitrażowego w zakresie wsparcia biznesu w polubownym rozwiązywaniu sporów. Chcielibyśmy, aby członkowie Rady Arbitrażowej przyjęli na siebie trudną i wymagającą misję popularyzacji polubownego rozstrzygania sporów w Polsce i jednocześnie współkształtowali strategiczne kierunki rozwoju naszej instytucji. Zmiany w regulaminach postępowań, a także w organizacji pracy Sądu Arbitrażowego przy KIG stanowią często wyznacznik dla innych instytucji tego typu w Polsce, dlatego do współpracy zaprosiliśmy najznamienitszych przedstawicieli polskiego arbitrażu. Planujemy przeprowadzić otwartą dyskusję na temat potrzebnych zmian regulacyjnych i organizacyjnych z prawnikami, ale także biznesem, przy pełnym zachowaniu przyświecających nam zasad niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów powstających w obrocie gospodarczym – mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.

Zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu, na wniosek prezesa KIG, przewodniczącym Rady Arbitrażowej został Marek Furtek. W skład nowej Rady Arbitrażowej powołani zostali:

 1. Dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 2. Radca prawny Monika Hartung
 3. Adwokat Maciej Jamka
 4. Radca prawny Michał Kocur
 5. Docent dr Małgorzata Modrzejewska
 6. Dr Rafał Morek
 7. Prof. dr hab. Ewa Nowińska
 8. Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 9. Radca prawny Michał Subocz
 10. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 11. Dr hab. Andrzej Szlęzak, Prof. SWPS
 12. Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 13. Radca prawny Krzysztof Zakrzewski

 

Uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego, członków Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sekretarza Sądu Arbitrażowego lub Prezesa Sądu Arbitrażowego wynikające z regulaminów arbitrażowych, mediacyjnych i domenowych zostały przyznane odpowiednio Radzie Arbitrażowej, Przewodniczącemu Rady Arbitrażowej, Dyrektorowi Generalnemu lub Zespołowi Orzekającemu.

Czytaj: Adwokat Łaszczuk został przewodniczącym Rady Sądu Arbitrażowego przy KIG >>