Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyła Krajowa Rada Sądownictwa, a potem także grupa senatorów. Pierwotnie termin rozprawy w tej sprawie - wyłącznie w odniesieniu do wniosku KRS - był wyznaczony na 3 stycznia br., jednak na początku roku poinformowano, iż tamta rozprawa została odwołana. 

Czytaj: KRS pyta Trybunał Konstytucyjny o swoją legalność>>
 

Nie poinformowano wtedy o przyczynach odwołania rozprawy. Gdy w lutym wpłynął do Trybunału wniosek grupy senatorów, TK oba wnioski połączył do wspólnego rozpoznania.

Z informacji Trybunału wynika, że sprawa ma zostać rozpoznana w składzie pięciorga sędziów. Przewodniczącą ma być prezes TK Julia Przyłębska, zaś sprawozdawcą sędzia Justyn Piskorski. W składzie znaleźli się też sędziowie: Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki. 

Cały skład orzekający w tej sprawie to sędziowie powołani do TK już w obecnej kadencji Sejmu. 

Pytanie o tryb powoływania członków

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o KRS dotyczących sposobu powoływania przez Sejm sędziów - członków Rady i możliwości odwołania do SN od uchwał KRS dotyczących przedstawiania prezydentowi wniosków o powołanie sędziów została wysłana do TK w końcu listopada zeszłego roku. - Budzącym największe wątpliwości natury konstytucyjnej, a przez to kluczowym zagadnieniem podnoszonym w wypowiedziach kontestujących obecnie obowiązujące rozwiązania ustawy o KRS, jest sposób ukształtowania przez ustawodawcę sposobu powoływania sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego też Rada zdecydowała się na zainicjowanie kontroli przepisów regulujących te właśnie zagadnienia - napisała KRS w uzasadnieniu swego wniosku.

Czytaj: Konstytucyjna autolustracja KRS>>

Natomiast na 19 marca br. w Trybunale Sprawiedliwości UE zaplanowano rozprawę ws. pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów.