Pewne zakłócenia na początku egzaminu z powodów sanitarnych pojawiły się w Gdańsku. Zdających w Erga Arenie było 140 a przepisy epidemiologiczne pozwalają na zgromadzenie jedynie do 100 osób. Z zamieszania wybrnięto w ten sposób, że zdających podzielono na dwie grupy, podobnie jak i komisje.

Komisje egzaminacyjne podały już wstępne wyniki egzaminu na aplikację radcowską: najsłabiej zdawali prawnicy z Wałbrzycha -  27 proc. osiągnęło wynik pozytywny, zaś najlepszy wynik mieli zdający z komisji w Krakowie - 56 proc., w jednej z komisji w Warszawie - 45 proc. - średnia 45 proc.

Znane są też pierwsze  wyniki egzaminów na aplikację adwokacką z 8 na 28 komisji - średnia zdawalność - 45 proc. Najniższy wynik odnotowano w Częstochowie - zdał tam co trzeci kandydat; najlepszy wynik padł w komisji w Bielsku - Białej - 58 proc.

Sposób egzaminowania

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali w sobotę 26 września br. testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzyma kandydat, który udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Czytaj: W sobotę odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Czas na rozwiązanie testów wynosił 2 godziny i 30 minut. Do egzaminu przystąpiło 8 osób niepełnosprawnych, których czas na rozwiązywanie testu zostanie wydłużony do 225 minut.

Skład komisji

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodziło 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W składach komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską znajdą się również prokuratorzy.

Do egzaminów dopuszczonych zostało 6 391 osób, w tym na: aplikację adwokacką – 2 371 osób, radcowską – 3 168 osób, notarialną – 665 osób i komorniczą – 187 osób.

Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, w poprzednim roku egzaminy te zdało niemal 55 proc. osób przystępujących.