Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin był przeprowadzony w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r.

Czytaj: Aplikacja nadal traci na popularności - ale mniej niż w latach ubiegłych>>
 

150 pytań w 150 minut

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzyma kandydat, który udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Czas na rozwiązanie testów wynosił 150 minut. Do egzaminu przystąpiło 8 osób niepełnosprawnych, których czas na rozwiązywanie testu zostanie wydłużony do 225 minut.

 

72 komisje w 21 miastach

Egzaminy na aplikacje zostały przeprowadzone jednocześnie w 21 miastach w Polsce przez 72 komisje egzaminacyjne: 28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 34 komisje ds. aplikacji radcowskiej, 7 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej.

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W składach komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską znaleźli się również prokuratorzy.

Do egzaminów dopuszczonych zostało 6 391 osób, w tym na:

  • aplikację adwokacką – 2 371 osób,
  • aplikację radcowską – 3 168 osób,
  • aplikację notarialną – 665 osób,
  • aplikację komorniczą – 187 osób.

W roku 2019 do egzaminów przystąpiło 6 535 osób, w tym na:

  • aplikację adwokacką 2 384 osoby,
  • aplikację radcowską 3 428 osób,
  • aplikację notarialną 576 osób,
  • aplikację komorniczą 147 osób.

Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, egzaminy te zdało 3 570 osób, co stanowiło niemal 55 proc. zdających.

 

Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Igor Tuleya, Anna Wielgolewska

Sprawdź  
POLECAMY