Skarga została złożona po tym, jak Izba Dyscyplinarna działająca przy Sądzie Najwyższym w II instancji wyraziła zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN: Sędzia Tuleya pozbawiony immunitetu>>
 

W tej sprawie ETPCz zajmie się statusem Izby Dyscyplinarnej w kontekście art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu) - zbada czy Izba ta jest niezależnym sądem w rozumieniu Konwencji. Skarga została zakomunikowana także pod art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii).

Pełnomocnikami sędziego Igora Tuleyi przed ETPCz są: adw. Maria Ejchart-Dubois, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram i adw. Michał Wawrykiewicz działający w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.