Sędzia uchyliła areszt 19-latkowi z niepełnosprawnością intelektualną, bo nie miał obrońcy ani w prokuraturze, ani w sądzie I instancji. Za to została ukarana przez Izbę Dyscyplinarną SN upomnieniem, a ponieważ skomentowała decyzję - rzecznik dyscyplinarny prowadzi kolejne postępowanie. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie działanie rzecznika dyscyplinarnego ogranicza konstytucyjną wolność słowa sędziów. 

 


Wolność słowa to nie ubliżanie sędziom

Rzecznik Schab w odpowiedzi przesłanej RPO, zapewnia że jego intencją nie jest ograniczanie konstytucyjnej wolności słowa sędziów.  Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych jak i jego Zastępcy w żadnej mierze nie dążą do ograniczenia konstytucyjnej wolności słowa sędziów – zapewnia sędzia Schab. - Przedmiotem czynności jest wyłącznie wyrażony przez SSO Alinę Czubieniak otwarcie prezentowany, negatywny osąd, dotyczący członków składu orzekającego - dodaje.

Czytaj: Sędziowie o dyscyplinarkach - mamy mniej praw niż przestępca>>

Zastrzega równocześnie, że ta wolność nie może być utożsamiana z publicznym ubliżaniem sędziom i wyrażaniem nieprawdziwych i subiektywnych opinii.  Zauważa, że „należy oczekiwać od sędziego powściągliwości, a przede wszystkim rzetelności przekazu w swobodnie wyrażonej opinii na temat toczącego się postępowania dyscyplinarnego”.

- Znieważające opinie i oceny, dotyczące członków składu orzekającego, wyrażane przez innego sędziego, mogą stanowić precedens, prowadzący do zagrożenia porządku publicznego oraz kwestionowania kompetencji legalnie wybranych sędziów Sądu Najwyższego, zaś jego skutkiem może być relatywizacja kompetencji składu sądu w zależności od postrzegania przez sędziego dotychczas wykonywanego zawodu sędziego SN, oraz dalej idąc kwestionowanie niezawisłości sędziego - dodaje. 

 

Wypowiedź nie spełniała wymagań etycznych? 

W jego ocenie,  wypowiedzi sędzi Czubieniak nie spełniają wymagań etycznych "w zakresie treści i formy ekspresji". - Do takich nie należy wypowiedź oceniająca przebieg procesu, jako "tragifarsa", "rozmowa z głuchym o muzyce", "rozmowa ze ślepym o kolorach" - uzasadnia. 

Zastrzega równocześnie, że nie dysponuje jeszcze wynikami czynności sprawdzających w sprawie sędzi, jakie podjął jego zastępca.