Czy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć: wydzielony pas terenu posiadający urzędową nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów lub ruchu pieszych. Czy też drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy o drogach publicznych?
Zagadnienie to ma znaczenie praktyczne, gdyż wyjaśni, czy można pić alkohol nad Wisłą. Problem powstał, gdy w czasie rozgrywek Euro 2012 Marek T. dostał mandat za spożywanie piwa na bulwarach.

Czytaj też>>SN okresli definicję ulicy

Prawo zabrania picia alkoholu na ulicach, placach i w parkach. Są to miejsca publiczne - stwierdził sąd I instancji. Ale są dwie definicje; w ustawie o drogach publicznych i w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji  miejscowości, ulic i adresów.  Według tej ostatniej definicji bulwar nad rzeka nie jest ulica i można tam pic alkohol.
Sąd Rejonowy w Warszawie uznał załącznik za ważniejszy. Sąd Okręgowy podzielił wątpliwości ukaranego mandatem Marka T.

Sygnatura akt I KZP 14/16
 

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu
Dagmara Milewicz-Bednarska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł