Komisja Europejska na początku października br. skierowała do Trybunału skargę przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Jej zdaniem ustawa dotycząca Sądu Najwyższego jest niezgodna z prawem UE, jeśli chodzi o zasadę niezależności sędziowskiej i co za tym idzie zasadę nieusuwalności sędziów.

Czytaj: KE kieruje skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości >>

Konsekwencją ogłoszonej w środę decyzji będzie skrócenie wszelkich terminów procesowych. Najbliższym działaniem w tej sprawie będzie zaplanowana na 16 listopada br. rozprawa w sprawie środków tymczasowych, czyli decyzji o zawieszeniu tych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, które spowodowały odesłanie części sędziów na emeryturę.

Komisja Europejska i polski rząd będą wtedy przedstawiały swoje argumenty. Komisja może również wystąpić o zastosowanie kar, jeśli oceni, że polskie nie respektują postanowienia tymczasowego TSUE. 

Czytaj: TSUE: zawieszenie przepisów ustawy o SN - z mocą wsteczną

Przedstawiciele polskiego rządu nie deklarują na razie, czy i jak zamnierzją wykonać to postanowienie. Szefowie Ministerstwa Sprawiedliwosci i inni politycy obozu rządzącego sugerują, że konieczna będzie do tego zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, a następnie przeprowadzenie w stosunku do przesuniętych w stan spoczynku sędziów SN pełnej procedury rekrutacyjnej, włącznie z opinioowaniem ich przez KRS i ponownym powołaniem przez prezydenta.

Także zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wieku sędziów Sądu Najwyższego samo w sobie nie zmienia polskiego prawa, a jedynie zobowiązuje do podjęcia określonych działań, czyli znowelizowania ustawy o SN.

Więcej: Wiceszef MS: KRS i prezydent przywrócą sędziów SN do orzekania>>

Taki plan jest krytykowany przez większość prawników. - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE jest samorealizującym się postanowieniem, tutaj nie potrzeba żadnych nowych środków normatywnych, żeby je zrealizować - powiedział w środę sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka.

Więcej: SN: Nie trzeba ustawy dla wykonania postanowienia TSUE >>