O przesunięciu terminu rozpoczęcia poinformował rano marszałek Senatu Stanisław Karczewski. I potwierdził, że Izba ma się w piątek zająć pakietem zmian w ustawach sądowych.

Czytaj:
Sejm uchwalił zmiany w ustawach o sądach i KRS>>
SN: Izba Dyscyplinarna będzie jeszcze bardziej autonomiczna>>
Ustawa ws. publikacji trzech wyroków TK uchwalona>>

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów.
Nowelizacja ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS zakłada m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.
Z kolei nowela ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN.

Czytaj: Eksperci Senatu: minister nadal będzie sam odwoływał prezesów sądów>>