O decyzji poinformowała  sekretarz PKW Magdalena Pietrzak. Po raz pierwszy pracami PKW nie będzie kierował sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji. Tradycją w Komisji było dotychczas wyłanianie przewodniczącego spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Była to już kolejna próba wyboru przewodniczącego Komisji. Poprzednia miała miejsce 20 maja, kiedy to jednak nie udało się dokonać wyboru - za kandydaturą sędziego TK w stanie spoczynku Zbigniewa Cieślaka opowiedziało się wówczas 4 sędziów, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Kadencja Komisji w obecnym składzie (po trzech sędziów z TK, SN i NSA) wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach 13 października 2019 r.

Czytaj: Kozielewicz: Nie wystarczy skarga nadzwyczajna, konieczna zmiana systemowa>>
 

Wiesław Kozielewicz (ur. 1955 w Hrubieszowie) ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Orzekał w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, Sądzie Wojewódzkim w Zamościu oraz Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 1999 roku został sędzią Sądu Najwyższego jako jeden z najmłodszych sędziów w historii. Był przewodniczącym IV Wydziału w Izbie Karnej SN.

Od 2014 roku zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Od 29 marca 2019 pełni obowiązki jej przewodniczącego po przekroczeniu wieku 70 lat przez dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, dyscyplinarnego oraz historyczno-prawnych.