Informację taką wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przedstawił podczas zorganizowanej w środę,  związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wideokonferencji z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Głównym tematem spotkania była organizacja nauki i działań wychowawczych w warunkach reżimu sanitarnego, ale minister nawiazał też do szerszych działań resortu, dotyczacych nieletnich.

Mówiąc o stanie prac nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich podkreślił, że zmiany przepisów są konieczne, gdyż obowiązująca obecnie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca z 1982 r., nie  przystaje do współczesnych warunków.

Według wiceministra, projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości jest największą od 40 lat reformą regulacji w sprawach nieletnich. Mówił, że nowe przepisy umożliwią sprawne funkcjonowanie zakładów dla nieletnich, pomogą także udoskonalić system resocjalizacji.

Czytaj także: Surowsze kary dla nieletnich, nowe ośrodki wychowawcze - jest już projekt zmian>>

Michał Woś zachęcał dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do aktywnego działania na rzecz upowszechniania rozwiązań proponowanych w projekcie oraz dzielenia się opiniami, uwzględniając ich bogate doświadczenie zawodowe.