Apel ma związek z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podczas finału WOŚP został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez 27-latka. W wyniku obrażeń zmarł. 

 


Mowa nienawiści uderza także w sędziów 

Radcy prawni w swoim wystąpieniu podkreślają, że mowa nienawiści stała się powszechna w przestrzeni publicznej i wykorzystywana jest do politycznej walki i bezpośrednich ataków na obywateli, którzy wyznają inny światopogląd, religię lub pochodzą z innych krajów. 

Czytaj: Adwokaci uczcili pamięć Pawła Adamowicza>>

- Ilustracją tego zjawiska w ostatnich latach są chociażby agresywne, antyimigracyjne i ksenofobiczne spoty w kampanii samorządowej, czy kampania uderzająca w godność sędziów. Do szerzenia mowy nienawiści wykorzystywane są media, gdzie niemal codziennie naruszana jest godność ludzka. Taka atmosfera sprzyja stosowaniu przemocy już nie tylko słownej, ale i fizycznej. Przyczynia się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa obywateli, budzi poczucie bezradności i strachu - piszą. 

Dodają, że atak prezydenta Gdańska potwierdza konieczność pilnych jednoznacznych decyzji mających na celu zwalczanie mowy nienawiści.

Rozwiązaniem Pakt na Rzecz Walki z Mową Nienawiści

Prezydium KRRP proponuje zbudowanie stabilnego Paktu na Rzecz Walki z Mową Nienawiści. Zachęca do tego "wszystkie siły polityczne, osoby nadzorujące publiczne media, Radę Mediów Narodowych, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji". 

- Tylko tak, bezstronnie, apolitycznie możemy wspólnie zwalczać to niebezpieczne i haniebne zjawisko, które przyczynia się do niszczenia zarówno kultury politycznej, jak i kultury debaty w Rzeczpospolitej Polskiej. Apelujemy do wszelkich autorytetów oraz decydentów życia publicznego o adekwatne reagowanie na czyny motywowane nienawiścią oraz tonowanie języka debaty publicznej i politycznej - podkreślają. 

 

Apelują też do wszystkich samorządów prawniczych, przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli świeckich i duchownych o wspólne podjęcie działań edukacyjnych "celem kształcenia młodego pokolenia Polek i Polaków w duchu tolerancji i poszanowania praw człowieka bez względu na jego płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne cechy".