Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski spytał Państwową Komisję Wyborczą, czy nie ma pilnej potrzeby nowelizacji przepisów wyborczych. I zasugerował ewentualność wydłużenia kadencji i przesunięcia terminów wyborów na wiosnę 2019 r.

Również rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar jest zaniepokojony ewentualnymi zagrożeniami przeprowadzenia wyborów. Zaapelował do przewodniczącego samorządowej komisji sejmowej o rozważenie zainicjowania koniecznych zmian w prawie wyborczym.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński twierdzi natomiast, nie ma żadnego zagrożenia dla przeprowadzenia wyborów samorządowych. I dodaje, że nie wyobraża sobie nowelizacji Kodeksu wyborczego, ani przekładania wyborów. Więcej>>