We wspólnym liście do wszystkich kandydatów jego autorzy pytają:

  1. Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?
  2. Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?
  3. Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Jak piszą autorzy wystąpienia, ich głos w tej sprawie jest podyktowany "zaniepokojeniem o standardy przestrzegania wolności słowa w Polsce, w szczególności w zakresie stosowania instytucji zniesławienia wobec komentatorów życia publicznego". 
Przypominają, że ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba skazań z art. 212 par. 2 k.k. podwoiła się pomiędzy rokiem 2014 a 2017 (z 58 na 137 prawomocnych skazań). - Statystyki te mogą obrazować trend, z którego wynika, iż osoby chcące chronić swoją reputację, uciekają się częściej do środka karnego - czytamy w wystąpieniu.

Czytaj: Coraz więcej skazań za zniesławienie>>