Mariusz Haładyj ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

Sprawdź: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej>>

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 r. w kancelarii adwokackiej w Lublinie, a od 2003 r. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. 

 


Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, a od 9 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Warto przeczytać: Rząd zdecydował o pracach nad prostą spółką akcyjną

Poprzedni prezes Prokuratorii Generalnej Leszek Bosek został sędzią Sądu Najwyższego. 

Czytaj: Prawie 7,5 tys. spraw w Prokuratorii Generalnej>>