Poździk jest też profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie specjalizującym się obok funduszy unijnych także w prawie unijnym, informatyzacji administracji publicznej, prawie administracyjnym i postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi. Od 2000 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Dołączenie do naszego zespołu jednego z najwybitniejszych specjalistów z zakresu funduszy unijnych to istotne wydarzenie nie tylko dla kancelarii, ale również dla mnie osobiście. To od niego wiele lat temu miałem przyjemność sam uczyć się o funduszach i bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję razem pracować - mówi radca prawny Krzysztof Brysiewicz, wspólnik zarządzający kancelarii. 

Doświadczenie m.in. z administracji publicznej

Rafał Poździk przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w  administracji publicznej, w tym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie w latach 2009-2015 jako dyrektor i zastępca dyrektora departamentu odpowiadał m.in. za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym m.in. projektów teleinformatycznych realizowanych przez administrację rządową z środków unijnych, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 


Od 2015 r. jako radca prawny w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, jak i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odpowiada za obsługę prawną projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

Jest też autorem kilkudziesięciu artykułów i monografii poświęconych tematyce pomocy publicznej i funduszy unijnych. Redagował i współtworzył m.in. najbardziej popularny komentarz do tzw. ustawy wdrożeniowej, czyli ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - wskazuje kancelaria.

- Od dłuższego czasu dojrzewała we mnie decyzja, aby zaangażować się w systemową pomoc prawną wnioskodawcom i beneficjentom funduszy unijnych. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w ramach współpracy z Kancelarią Brysiewicz i Wspólnicy – mówi. 

Czytaj: Specjalizacja sposobem na konkurencję - prawnicy widzą konieczność zmian>>