Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to dwie nowe Izby Sądu Najwyższego, które zostały powołane na mocy ustawy ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.

Obecnie Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego kieruje sędzia Dariusz Czajkowski, który został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na p.o  25 października ubiegłego roku. Postanowił on nie kandydować na to stanowisko.  Natomiast Izbą Dyscyplinarną kieruje tymczasowo najstarszy sędzia Izby Jan Majchrowski.

W styczniu w obu izbach odbyły się zgromadzenia sędziów. Jako kandydaci na stanowisko prezesa zostali wskazani przez zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej sędziowie Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski i Tomasz Przesławski. Natomiast zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako kandydatów na prezesa tej Izby wskazało sędziów Joannę Lemańską, Leszka Boska i Oktawiana Nawrota.

Czytaj: 
SN: Troje sędziów kandyduje na prezesa Izby Dyscyplinarnej>>

Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN>>