Powołanie prezesa izby reguluje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Obecnie obowiązki te pełni sędzia Dariusz Czajkowski. Z informacji Prawo.pl wynika, że on sam nie chciał kandydować na to stanowisko.

Opinia I prezes SN nie jest wymagana

Wybór kandydatów na prezesa Izby nie wymaga opinii pierwszego prezesa SN. Kadencja trwa trzy lata, nowy prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie zajmował to stanowisko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego. 

 


W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy sędziowie orzekający w Izbie. 

Nowa Izba, nowe narzędzie skarga nadzwyczajna

Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to nowa izba SN powołana na podstawie ustawy o SN. Jednym z jej zadań jest rozpatrywania skarg nadzwyczajnych. Mogą ją wnosić do SN Prokurator Generalny lub RPO. Jak dotąd oba podmioty poinformowały o skierowaniu do SN siedmiu skarg nadzwyczajnych - w tym Prokurator Generalny trzech, RPO - czterech.  Do Izby wpłynęły cztery skargi. 

29 stycznia zbierze się zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej - również będzie wyłaniać kandydatów na prezesa Izby.