Jak poinformował zespół prasowy SN, we wtorek 29 stycznia br. odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby. Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, zostali: Jan Majchrowski, Małgorzata Bednarek i Tomasz Przesławski.
W zgromadzeniu uczestniczyło 10 spośród 11 sędziów Izby Dyscyplinarnej. Nieobecność jednego sędziego została usprawiedliwiona.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą izby powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Wczorajszy wybór kandydatów nie wymaga opinii pierwszego prezesa SN (art. 5 ust 3. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym).

Sędzia Sądu Najwyższego powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może pełnić tę funkcję przez trzy kadencje. Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego. 

Sprawdź: Sąd Najwyższy>>

 

W ubiegłym tygodniu przez zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako kandydaci na prezesa tej Izby wyznaczeni zostali sędziowie Joanna Lemańska, Leszek Bosek i Oktawian Nawrot.

Czytaj: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN>>