Zespół, który ma być organem pomocniczym ministra sprawiedliwości, został powołany zarządzeniem ministra, które właśnie zostało opublikowane na stronie internetowej resortu.

W skład zespołu wchodzą: Łukasz Piebiak (przewodniczący), dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS
Paweł Zwolak, naczelnik wydziału ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych MS Dariusz Kupczak, członek Komisji ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych KRS sędzia Jarosław Dudzicz, dyrektor wydziału prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Tomasz Szmydt, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sędzia Piotr Schab, jego dwóch zastępców - sędzia Michał Lasota i sędzia Przemysław Radzik oraz prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach sędzia Arkadiusz Cichocki.

Czytaj: Stowarzyszenia: Dyscyplinarki mają zastraszyć sędziów>>

- Jesteśmy obecnie w obliczu poważnych przeobrażeń wymiaru sprawiedliwości, także głębokiej reformy zasad i systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich zawodów prawniczych, w tym sędziów i asesorów sądowych. Chodzi nam o to, aby na bieżąco, w gronie sędziowskim, obserwować jak działa system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, czy jest on optymalny czy może należałoby go jakoś usprawnić, poprawić jego funkcjonowanie, aby ten system spełniał oczekiwania społeczne - powiedział PAP wiceminister Łukasz Piebiak.