Zdaniem tych sędziów, dopóki ustawa o Sądzie Najwyższym nie wejdzie w życie, "status części członków Kolegium SN pozostawać będzie z tego powodu niejasny.

Czytaj: Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym>>

Jak poinformował rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, "ze względu na nieobecność tych osób i fakt, że na posiedzeniu miały być omawiane sprawy dotyczące nowych izb posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało odwołane przez przewodniczącą".
Natomiast przewodnicząca kolegium I prezes SN Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że podane przez nieobecnych członków Kolegium przyczyny nie usprawiedliwiają nieobecności, zaś udział członków w posiedzeniu Kolegium jest obowiązkiem wynikającym z Regulaminu SN. - Obecni na posiedzeniu członkowie Kolegium SN podzielili to stanowisko - dodał sędzia Laskowski.

Zgodnie z ustawą, Kolegium SN jest organem samorządu sędziów, który przygotowuje stanowiska w sprawach związanych z działalnością SN; Kolegium współdziała z I prezesem SN w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego sądu. W skład Kolegium SN wchodzi I prezes SN, prezesi SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyższego.

Jak poinformował sędzia Laskowski, na piątkowe posiedzenie zaplanowano m.in. przedstawienie informacji o realizacji budżetu SN, wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na wydziały.