Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 10 czerwca, opublikowana - 18. Większość wprowadzanych nią przepisów - w tym tych dotyczących e-doręczeń - wchodzi w życie po 14 dniach czyli 3 lipca. 

Przypomnijmy, 20 kwietnia Sejm przyjął nowelę kodeksu postępowania cywilnego, ale też ustawy antycovidowej. Początkowo Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by w okresie epidemii, zagrożenia epidemiologicznego i rok po nim - pierwsze pismo procesowe wnoszone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego albo Prokuratorię Generalną RP - zawierało adres służbowej poczty elektronicznej i numer telefonu. W sytuacji braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego, na ten adres miałoby być wysyłane cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń ze skutkiem doręczenia następnego dnia. To zmodyfikowano podczas prac w Sejmie wskazując, że pismo ma być doręczane poprzez portal informacyjny sądu. 

Czytaj w LEX: Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne >

Zobacz procedurę w LEX: Doręczanie pism sądowych >

Czytaj: MS szykuje "nowy" portal sądowy, prawnicy sprawdzają jak działa "stary">>

Prace trwają i jeszcze potrwają 

Jedna z adwokatek zwróciła się w tej sprawie do sędziego Jacka Saramagi, prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zapytała m.in. w jaki sposób użytkownik portalu informacyjnego sądu zostanie poinformowany o wpłynięciu pisma sądowego i o tym, że się z nim zapoznał, oraz o funkcjonalność portalu - np. wprowadzenie możliwości chronologicznego gromadzenie wszystkie przesyłek sądowych kierowanych do pełnomocnika. 

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >

Z odpowiedzi wynika m.in., że obecnie trwają prace nad wytworzeniem funkcjonalności umożliwiającej "obsługę korespondencji w portalu informacyjnym, które z uwagi na bardzo krótkie vacatio legis zostaną zakończone dopiero za kilka tygodni".  Prezes wrocławskiej apelacji wskazuje też, że dopiero w modelu docelowym pojawi się dodatkowy „typ” powiadomienia e-mail informujący o korespondencji adresowanej do danego pełnomocnika. 

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika >

- W okresie przejściowym nie będzie żadnej dodatkowej informacji - wskazuje. Także dopiero w modelu docelowym będzie możliwe wdrożenie elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji. - W okresie przejściowym informacja o odczytaniu pisma będzie możliwa do sprawdzenia w istniejącej już zakładce „Szczegóły” - zaznacza prezes. 

Czytaj w LEX: Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19 >

Czytaj też: Program wyszukujący ryzyka w umowach zwycięzcą Legal Hackathon 2021 >

 

Docelowo ... Portal Sądownictwa Powszechnego

W marcu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Prawo.pl, że chce, by Portal Informacyjny Sądów Powszechnych został zastąpiony Portalem Sądownictwa Powszechnego. Miałby służyć m.in. do udostępniania zdigitalizowanych dokumentów stronom postępowania i biegłym, ale też w przyszłości do wnoszenia do sądów i przekazywania przez sądy dokumentów. 

Czytaj w LEX: Zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.  >

- Warunkiem jest funkcjonowanie doręczenia elektronicznego (elektroniczne potwierdzenie odbioru). Trwają przygotowania do jego uruchomienia - wskazano wówczas. 

Czytaj w LEX: Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego >  

Czytaj: Ministerstwo szykuje się do dygitalizacji akt - będzie portal informacyjny sądów>>