Z informacji MS wynika, że ok. 126 tysięcy odpisów ksiąg wieczystych pobrano drogą elektroniczną od 1 lipca 2014 r., a w 2015 r. średnio ponad 6 tys. miesięcznie.

Czytaj: Wpisy do ksiąg tylko elektronicznie>>>

Resort przypomina, że Elektroniczna Księga Wieczysta to łatwy, szybki i nowoczesny dostęp do ksiąg wieczystych on–line z możliwością wydruku ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą internetu można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF. Plik po wydrukowaniu ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
W przypadku, gdy złożono wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, usługa jest płatna. Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, możliwe jest on-line, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Jej treść znajdującą się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Skutkiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, można sprawdzić treść jej księgi wieczystej.
Przed uruchomieniem systemu przeglądanie ksiąg wieczystych było możliwe tylko w sądzie. Elektroniczna Księga Wieczysta to jedno z wielu działań Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, a także jeden z etapów jego informatyzacji.

  Aleksander Oleszko
Prawo o notariacie. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe>>>