Minister Teresa Piotrowska, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji oraz Michał Chrzanowski Dyrektor NASK podpisali porozumienie dotyczące współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z internetu. - Dzięki rozwojowi internetu, dostęp do informacji, kultury, edukacji, komunikowania i rozrywki jest dziś o wiele łatwiejszy, niż jeszcze kilka lat temu. Rozwojowi towarzyszą jednak zagrożenia dotykające zwykłych użytkowników, zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych. Widzimy konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy w zakresie cyberbezpieczeństwa, dlatego też wspólnie z NASK organizujemy te specjalistyczne szkolenia. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie wpłynie także na skuteczniejszą walkę z handlem dopalaczami w internecie – powiedziała minister Teresa Piotrowska podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Czytaj: 445 mld dolarów strat z powodu cyberprzestępczości>>>

Jak poinformowano, głównym celem programu „CyberPol” jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, zwalczania cyberprzestępczości oraz podnoszenia poziomu świadomości osób korzystających z sieci. W ramach programu zorganizowane zostaną szkolenia dla funkcjonariuszy, które będą prowadzone przez specjalistów z NASK. Będą one dotyczyły przede wszystkim zwalczania cyberprzestępstw oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Szkolenia dla funkcjonariuszy odbędą się jeszcze w tegoroczne wakacje.


Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,Mirosław Karpiuk
  Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia>>>

Program szkoleń obejmie grupę ok. 1700 funkcjonariuszy, którzy będą podzieleni na trzy grupy ze względu na stopień zaawansowania szkolenia. W pierwszej grupie znajdzie się około 250 policjantów z pionu do walki z cybeprzestępczością. Dla nich będą przygotowane najbardziej zaawansowane szkolenia, zarówno pod względem technicznym, jak i teoretycznym. Drugą grupę stanowić będą funkcjonariusze pionu kryminalnego. Po odpowiednim przeszkoleniu będą oni mogli sprawniej reagować na te elementy cyberprzestępczości, które występują w sprawach kryminalnych. Policjanci będą później przekazywać wiedzę zdobytą na kursie innym kryminalnym. W trzeciej grupie znajdą się funkcjonariusze pionu prewencji.

Po zakończeniu szkoleń funkcjonariusze będą przeprowadzać warsztaty w szkołach na temat zagrożeń związanych z internetem. Spotkania mają także na celu zwiększenie świadomości młodych osób, które korzystają z sieci.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych infoemuje przy okazji, że w związku z podpisaniem porozumienia rozpoczyna akcję informacyjną na temat cyberbezpieczeństwa. W tegoroczne wakacje na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych MSW publikowane będą m.in. wyjaśnienia najważniejszych pojęć i definicji z obszaru bezpieczeństwa w internecie oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli o tym, jak rozpoznać zagrożenia dla młodzieży w sieci.