Patroni praktyk ogólnych w KSSiP nie dostaną podwyżek

Pensje patronów i koordynatorów aplikacji ogólnej nie zostaną podwyższone, tak jak wynagrodzenia sędziów o 9 proc. Pozostaną na niezmienionym poziomie z roku ubiegłego.

W związku z limitem wydatków budżetowych na rok 2013 zachodzi konieczność zamrożenia wysokości wynagrodzeń patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wynagrodzenia tych osób są dostosowane do poziomu wynagrodzenia sędziego oraz będącego podstawą ustalania przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie sędziego w Ii kwartale 2012 r. które mają stanowić podstawę wynagrodzenia w tym roku wynosiło 3496, 82 zł, co oznacza wzrost o 9.35 proc. w stosunku do 2012 r. Podstawa: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów poszczególnych praktyk i staży.

Opracowanie: Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2013 r.

Opublikowano: www.kancelaria.LEX.pl

Data publikacji: 28 stycznia 2013 r.