– Celem akcji podejmowanej przez komorników sądowych jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki informacjom zawartym w przesyłkach poleconych mogą wziąć czynny udział w postępowaniu i skutecznie podjąć obronę swoich praw – informuje Krajowa Rada Komorników. Komornicy podkreślają, że z ich praktyki zawodowej wynika, że niejednokrotnie dłużnik dowiaduje się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa dopiero od komornika, który dokonuje już zajęcia egzekucyjnego.

Czytaj: Komornikom coraz trudniej na rynku, chcą waloryzacji opłat egzekucyjnych>>

Możesz zadzwonić i zapytać 

W czasie Dnia Otwartego komornicy będą rozmawiać o korzyściach, jakie płyną z terminowego odbierania korespondencji z władzami samorządów adwokackiego i radcowskiego, a także z przedstawicielami Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

To nie wszystko, tradycyjnie już działać będzie infolinia pod numerem 22 299 87 77 w godz. od  9 do 15. Oprócz tego Izba Komornicza w Warszawie we współpracy ze Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiła specjalny dyżur telefoniczny dla mieszkańców stolicy z niepełnosprawnościami. Komornicy dyżurować będą pomiędzy godz. 10 a 12 pod numerem tel. 22 246 45 50, a pomiędzy 11 a 12 odbędzie się czat z komornikiem i asesorem. 

Co ważne Krajowa Rada Komornicza przypomina, że każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie egzekucji komorniczej, może je uzyskać na infolinii czynnej w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem 22 299 87 77.