- W związku z obowiązkiem wynikającym z treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 236) informujemy, że sędziowie zobowiązani do zwrotu odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy zwrócili pobrane świadczenia w wyznaczonym terminie - czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie SN.

 

 

Z informacji wynika, że obowiązek ten dotyczył łącznie 20 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Prezesów SN Józefa Iwulskiego i Stanisława Zabłockiego i wszyscy dokonali stosownych zwrotów.

- Sumaryczna kwota zwróconych przez sędziów SN świadczeń wyniosła blisko 2 mln 514 tys. 148 zł - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Czytaj: Gersdorf po postanowieniu TSUE: sędziowie mają wrócić do orzekania >>

Powrót sędziów SN do orzekania to skutek postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE i kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według ustawy o SN, obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r., w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, jeśli prezydent nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku zeszłego roku postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych polegających m.in. na przywróceniu tych sędziów do orzekania nowelizacja umożliwiła im powrót do pełnienia urzędu. Według noweli służbę takiego sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną. 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Skarga nadzwyczajna w praktyce >

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia w sprawie cywilnej - PROCEDURA >

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względu na wymagania konstrukcyjne skargi w sprawie cywilnej - PROCEDURA >