Chodzi o to, że Waldemar Żurek w piśmie skierowanym we wtorek do prezes sądu zażądał wyłączenia go z ewentualnego losowania do trzyosobowych składów orzekających, w których znajdą się sędziowie wybranymi przez nową KRS. Wymienił z nazwiska jedną sędzię ze swojego wydziału.  Prezes krakowskiego Sądu Okręgowego Dagmara Pawełczyk-Woicka w czwartkowym komunikacie wyjaśniła, że "nie zamierza zarządzić przerwy w czynnościach służbowych" tego sędziego, gdyż nie zachodzą ku temu przesłanki z ustawy o ustroju sądów powszechnych. I zaznaczyła, że sędzia Waldemar Żurek orzeka wyłącznie w składach jednoosobowych.

W Częstochowie minister wyręczył prezesa sądu

Podobna sytuacja miała miejsce kilka dni wczesniej w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, gdzie sędzia  Adam Synakiewicz postanowił zbadać zgodność z prawem powołania sędziego, który wyrokował w pierwszej instancji, który powołany został na ten urząd z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Odwołał się przy tym do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Po tej jego decyzji zastępca krajowego rzecznika dyscplinarnego sędziów sądów powszchnych Przemysław Radzik wystąpił do prezesa sądu o zarządzenie przerwy w orzekaniu przez sędziego Synakiewicza. Prezes jednak odmówił. Po tej decyzji minister sprawiedliwości poinformował, że zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza do czasu podjęcia uchwały w jego sprawie przez sąd dyscyplinarny, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc. Wiecej>>

W Warszawie prezes zawiesił sędziego Gąciarka

Sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie odmówił orzekania z sędzią wybranym przez nową KRS. Został za to odsunięty od wykonywania czynności służbowych na miesiąc przez prezesa tego sądu.

Czytaj: Kolejna przerwa w orzekaniu - sędzia Gąciarek odsunięty za odmowę pracy ze źle powołanym sędzią>>
 

W Olsztynie na razie bez konsekwencji

W tym samym czasie dwoje sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie - Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk - złożyło do prezes tego sądu pismo, w którym poinformowali, że odmawiają orzekania z sędzią powołanym we wrześniu na stanowisko w sądzie okręgowym, w ich wydziale. Powołali się m.in. na wyrok TSUE i wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń , które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego. Kierownictwo sądu nie wyciągnie wobec sędziów "jakichkolwiek czynności służbowych".

Czytaj: Sędziowie odmawiają orzekania z nominatami nowej KRS, władza wzmaga represje>>