"W przedłożonym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa i zabezpieczy potrzeby transportowe naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, w tym szpicy NATO" - napisano w komuniakcie resortu Dodano, że nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią realizowanie zadań inwestycyjnych na tych drogach.

Jak zaznaczyło MIB, zgodnie z przyjętym przez rząd projektem do dróg o znaczeniu obronnym, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich, będzie można zaliczać także drogi publiczne innych kategorii (drogi powiatowe i gminne), "które zostaną uznane za niezbędne do zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych RP i NATO". Jak wyjaśniono, będą to m.in. drogi niezbędne do zapewnienia dojazdów do portów lotniczych, portów morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych.

Przyjęte zmiany, jak podkreślił resort, mają charakter kompleksowy, w związku z czym zabezpieczono również odpowiednie ich finansowanie. "Przewidziano także zmiany, które umożliwią finansowanie z budżetu państwa inwestycji na drogach obronnych (chodzi o dostosowanie ich do wymagań techniczno-obronnych), wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, ujętych w programach obronnych, o których mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.

Według MIB do ustawy wprowadzono definicję drogi o znaczeniu obronnym wskazując, że "jest to droga publiczna (lub jej odcinek) wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych".

Jak dodał resort, "doprecyzowano także przepisy dotyczące nadzoru Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem wszystkich kategorii dróg publicznych na potrzeby obrony państwa".

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (pap)