Decyzję podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, wbrew wcześniejszej decyzji prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Rzecznik prasowy tego sądu sędzia Tomasz Szymański poinformował, że w 2018 r. sędzia Waldemar Żurek złożył wniosek o objęcie jego oświadczenia za 2017 r. klauzulą "zastrzeżone" i wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Jak mówił, sędzia Waldemar Żurek we wniosku o objęcie informacji w jego oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” podał, że ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla niego i osób mu najbliższych.

Rzecznik przypomniał, że w 2018 roku oświadczenia majątkowe w obszarze Sądu Apelacyjnego w Krakowie złożyło ok. 972 sędziów. 64 sędziów (6,5 proc.) złożyło wnioski o utajnienie, przy czym zgodę otrzymało 15 osób (1,5 proc.), 48 osób otrzymało odmowy, a co do 1 osoby postępowanie jest w toku. Zdaniem rzecznika, uprawnienie do utajnienia oświadczenia traktowane jest wąsko i rygorystycznie. Natomiast sędzia Żurek stwierdził, że oświadczenia majątkowe traktuje się obecnie instrumentalnie. - Jedne się ujawnia, inne nie, jest to uznaniowe, jak widać - skomentował.

- Taka decyzja o ujawnieniu oświadczenia majątkowego sędziego Żurka za 2016 r. została podjęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ponieważ pana sędziego Żurka, jak każdego innego sędziego, tak samo obowiązują przepisy ustawy, która po nowelizacji przewiduje ujawnienie oświadczeń majątkowych – powiedział rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak.


Państwo prawa to niezależne sądy>>