Zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia br. ustawą o Sądzie Najwyższym, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Na dzień 3 lipca w SN będzie 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.

Czytaj: KE wszczyna procedurę ws praworządności w Polsce>>


Jak stwierdziła prezydencka minister przejście sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń, w stan spoczynku następuje z mocy prawa z dniem 4 lipca. I dodała, że w odniesieniu do sędziów, którzy skończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania prezydent nie wydaje żadnego postanowienia. Przechodzą oni w stan spoczynku z mocy prawa. 
Oświadczenia o woli pozostania na stanowisku złożyło 16 sędziów SN. Mają one jednak różną treść. Dla dziewięciu podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r., natomiast w siedmiu oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP.

Oświadczenia tych 16 sędziów są obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa, która ma wydać o nich opinie. Rada ma się tym zająć podczas posiedzenia, które rozpocznie się 11 lipca. 

Czytaj: W przyszłym tygodniu KRS oceni sędziów SN chcących nadal orzekać>>

I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia mówiła, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta ws. dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa SN gdyż uważa, że zgodnie z konstytucją jest pierwszym prezesem SN do końca kadencji, czyli do 30 kwietnia 2020 roku.
Natomiast zgodnie z nową ustawą o SN "jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu SN do czasu powołania Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN".

Wczesniej minister Surówka-Pasek zapowiedziała, że we wtorek 3 lipca prezydent Andrzej Duda wyda postanowienie dotyczące przejścia prof. Małgorzaty Gersdorf w stan spoczynku. Nie powiedziała jednak z jaką datą miałoby to nastąpić, ani czy jednocześnie wskazana zostanie osoba mająca tymczasowo kierować Sądem Najwyższym. (ks/pap)