Do KRS wpłynęło 16 wniosków, czyli wszystkich sędziów, którzy wyrazili chęć dalszego orzekania. Dziewięcioro z nich jako podstawę prawną podało regulacje ustawy o SN z 8 grudnia 2017 r., natomiast w siedmiu oświadczeniach odwołano się bezpośrednio do Konstytucji RP. 

Prezydent wszystkie oświadczenie skierował do KRS. Okazało się jednak, że ci sędziowie powołujący się na konstytucję nie dołączyli do swoich oświadczeń zaświadczeń o stanie zdrowia. KRS wystąpiła do nich o uzupełnienie dokumentacji, ale sędziowie odmówili i stwierdzili, że nie przedstawią zaświadczeń o swoim stanie zdrowia.

Czytaj: Kolejni sędziowie SN nie dostarczą KRS zaświadczeń o stanie zdrowia>>

Tymi wnioskami KRS także zajmie się na najbliższym posiedzeniu, ale prawdopodobnie uzna, że nie spełniają formalnych wymogów. 

W przypadku sędziów, którzy złożyli oświadczenia w trybie nowej ustawy o SN procedurę dotyczącą ich dalszego orzekania zakończy decyzja prozedenta, którą podejmie po otrzymaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wiadomo natomiast, jaki będzie dalszy tryb postępowania z wnioskami sędziów, którzy powołali się na konstytucję.

Czytaj: Jutro będzie decyzja ws. przejścia I prezes SN w stan spoczynku>>