Chodzi o zaskarżenie przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który stanowi, że zgłoszenia kandydatów do Rady marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Czytaj: ​Posłowie PiS: Niech TK oceni przepis o jawności list poparcia kandydatów do KRS>>
 

NSA orzekł 28 czerwca br., że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. - Objęta wnioskiem o udostępnienie informacja w postaci załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów obywateli oraz wykazów sędziów popierających zgłoszenia mieści się w pojęciu informacji publicznej - stwierdził NSA.

Czytaj: NSA: Listy sędziów popierających kandydatów do nowej KRS do ujawnienia>>
 

Kancelaria Sejmu odmówiła jednak opublikowania list, ponieważ wpłynęło do niej wydane 29 lipca postanowienie prezesa UODO zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Jak zaznaczono, postanowienie to ma charakter tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Czytaj: 
Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS >>
UODO o ujawnieniu list poparcia kandydatów do KRS - skutek nieodwracalny>>

 

Wniosek posłów PiS trafił do Trybunału Konstytucyjnego 13 sierpnia br. - Zaskarżyliśmy ten przepis w tym sensie, że jeżeli jego rozumienie miałoby być takie, iż należy te załączniki z nazwiskami osób popierających kandydatów do KRS ujawnić, to nie jest to zgodne z konstytucją i intencją ustawodawcy. Chcemy, żeby Trybunał potwierdził naszą wątpliwość - poinformował poseł PiS Marek Ast. I dodał, że do złożonej w miniony czwartek skargi dołączono wniosek o zabezpieczanie "tak, aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu".

- Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy zgodny z obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi jest nakaz upublicznienia nazwisk osób, które wsparły kandydatów na sędziów – powiedziała Julia Przyłębska w niedzielę w TVP Info.

Czytaj: Sieć rad sądowniczych: Ukrywanie list poparcia kolejnym dowodem na polityczne uzależnienie KRS>>