Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. informatyzacji poinformował podczas ostatniego prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, że dzięki staraniom Bartosza Trętowskiego, adwokata reprezentującego Radę wobec Fundacji TechSoup oraz TechSoup Global w procesie rejestracji jako organizacji non profit za pośrednictwem serwisu technologie.org.pl oraz dzięki działaniom podjętym jeszcze za poprzedniej kadencji, udało się to osiągnąć. 

- To daje możliwość zamawiania usług z Microsoftu i Google w korzystnych cenach. Za tym idzie możliwość skorzystania z tanich ofert wykupienia kont i bezpiecznego przechowywania danych przez każdego adwokata - wskazano. 

Czytaj: Adwokatura chce informatyzować adwokatów>>

Zabezpieczenie e-doręczeń i system SOA

Dyskutowano też nad e-doręczeniami. Mec. Szpakowski poinformował, że jedynie Poczta Polska oferuje obecnie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, co jednak - jak wskazywał - wiąże się z zagrożeniem tajemnicy adwokackiej, bo zawartość skrzynki użytkownika po jej wykasowaniu i tak przechowywana jest przez 12 miesięcy. 

- Dlatego Komisja ds. Informatyzacji proponuje rozwiązanie – dodatkową warstwę szyfrowania przesyłek elektronicznych za pośrednictwem klucza publicznego i prywatnego - poinformował. Zwrócił się do prezydium o włączenie przedstawiciela komisji w trwające obecnie rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, dotyczące m.in. uchwalonej przez Sejm noweli procedury cywilnej, która oprócz e-licytacji z nieruchomości, wprowadza też możliwość e-doręczeń pism sądowych (poprzez portal informacyjny sądu).    

Zobacz procedurę w LEX: Doręczanie pism sądowych >

Dyskusja dotyczyła też odbioru systemu SOA. Najbardziej zaawansowane prace - jak poinformowano - są nad trzema jego funkcjonalnościami - generatorem stron www dla adwokatów, wizytówek czy papierów firmowych, generatorem indywidualnych kont bankowych do regulowania adwokackich zobowiązań wobec izb, jak składki czy ubezpieczenie oraz baza orzeczeń i opinii komisji etyki izby warszawskiej, a w przyszłości także wszystkich izbowych komisji oraz Komisji Etyki NRA, a także orzeczeń sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

Zobacz procedurę w LEX: Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną >

 

Konta mailowe wśród priorytetów

Adwokat Przemysław Rosati, nowy prezes NRA, tuż po marcowych wyborach, w rozmowie z Prawo.pl wskazywał, że wspólna domena, bezpieczne służbowe maile - to działanie warte kontynuacji. 

- Proste rozwiązanie, ale konieczne. Przeprowadzimy analizę rynku, możliwości i dostawców. Zaproponujemy rozwiązanie o charakterze systemowym. To jest także ważne w perspektywie ochrony tajemnicy adwokackiej, nie wspominając już o tajemnicy obrończej - mówił wówczas. 

Czytaj: E-doręczenia pukają do adwokackich drzwi, a w adresach nadal... buziaczek.pl​>>

Kwestia ta była zresztą rozważana i za poprzedniej NRA. Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA, który był upoważniony przez prezydium do podjęcia działań w zakresie zinformatyzowania adwokatów mówi, że chodzi o zapewnienie wszystkim członkom samorządu adwokackiego, dostępnych w ramach płaconych składek na samorząd, bezpiecznych, najwyższej jakości i standardu kont elektronicznych, które będą odpowiadały wymogom najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. 

Zobacz procedurę w LEX: Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej >

- Nie mam wątpliwości, że obowiązkiem samorządu w ramach składki, którą płaci adwokat, jest zapewnienie podstawowego konta, powiązanego z domeną adwokatura.pl. Nie ma żadnej przeszkody technicznej by takie konta każdemu adwokatowi założyć, umieścić na serwerach odpowiednio zabezpieczonych, spełniających najwyższe technologiczne standardy - mówił w styczniu mecenas. Jako przykład podawał choćby problem z mailami z informacją o Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury, z których wiele nie dotarło na adresy e-mailowe delegatów. 

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Składanie pism procesowych drogą elektroniczną >