O ich wyłonieniu przez zgromadzenie sędziów tej Izby poinformował w środę SN. - W rezultacie głosowań przeprowadzonych w 21 kwietnia br., Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przedstawiło Prezydentowi RP listę kandydatów na stanowisko prezesa kierującego pracami tej Izby. Są nimi: Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Piotr Prusinowski - głosi komunikat zamieszczony na stronie SN.

Zgodnie z ustawą o SN prezes tego sądu kierujący pracami danej Izby "jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.

Obecny prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sędzia Józef Iwulski - orzeka w SN od lipca 1990 r. W sierpniu 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami tej izby.

Czytaj: Większość zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie>>