Jak informuje kancelaria to jedna z największych w tym roku transakcji na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. -  Pozwala na realizację projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW. Jest to jednocześnie jedno z pierwszych finansowań i refinansowań farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym na polskim rynku - dodaje. 

 


Kredyt na budowę 8 farm

Na podstawie zawartej umowy bank ma udzielić spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5 mln zł. Dodatkowo, umowa przewiduje udzielenie finansowania na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW i obsługę podatku VAT w kwocie nie większej niż 29 mln zł pod warunkiem m.in. wygrania aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Czytaj: Clifford Chance pomogła przy umowie na kredyt dla dużej spółki chemicznej>>>

Nadzór nad transakcją sprawował Andrzej Stosio, partner współkierujący departamentem Bankowości i Finansów oraz Paweł Puacz, counsel, kierujący Grupą Energetyki i Ochrony Środowiska. Prawnikiem odpowiedzialnym za bieżący nadzór nad transakcją był Michał Jadwisiak, senior associate w departamencie Bankowości i Finansów, wspierany przez associates - Piotra Węcławowicza i Zuzannę Potoczną.