Obaj sędziowie specjalizują się w prawie i procesie karnym.

Prof. dr hab. Antoni Bojańczyk w latach 2000-2004 był asystentem Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego oraz asystentem sędziego w Izbie Karnej SN prof. Piotra Hofmańskiego.

Sędzia -adwokat

W latach 2007-2008 prof. Bojańczyk był ekspertem ds. legislacji w Biura Analiz Sejmowych, potem ekspert prawny BAS - autor niemal 40 opinii prawnych, głównie z zakresu prawa sądowego.

Czytaj też: Prof. Bojańczyk: Większość sędziów w SN nie chce, żeby Zgromadzenie Ogólne wybrało I prezesa>>

W latach 2012-2018 wykonywał zawód adwokata w Warszawie w indywidualnej kancelarii adwokackiej. W latach 2016-2018 był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. W tym samym okresie był sędzią ad hoc ETPCz w Strasburgu, zaś w 2018 r. członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

W l. 2004-2013 adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UKSW w Warszawie. Od 2013 r. profesor w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW kierowanej przez prof. A. Rzeplińskiego. Stypendysta Komisji Fulbrighta i Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSzW i NCN.

Prof. Bojańczyk jest autorem ponad 200 publikacji.

Sędzia karny od asesora

Sędzia dr Marek Siwek w latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. W l. 1998- 2018 był kolejno asesorem sądowym, a następnie sędzią w Sądzie Rejonowym w Lublinie, sędzią w Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

W sądownictwie powszechnym pełnił funkcje przewodniczącego wydziału karnego, wiceprezesa sądu rejonowego, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Od 2010 r. wykładowca KSSiP. Autor wykładów przeprowadzonych w ramach tej Szkoły dla sędziów, prokuratorów, aplikantów oraz urzędników sądowych, a także wykładów organizowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego, prokuratury, izb adwokackich oraz radcowskich dotyczących zagadnień prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz postępowania dyscyplinarnego.

Wielokrotnie był członkiem komisji do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego oraz zespołów do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską.

Sędzia Siwek jest  autorem około 100 publikacji w postaci monografii, komentarza, zbiorów orzeczeń, artykułów i glos z zakresu prawa karnego oraz ustroju sądownictwa. Współautor „Systemu Prawa Karnego".