Prezes Izby Dyscyplinarnej, SSN Tomasz Przesławski wydał we wtorek oświadczenie, w którym zapewnił, że Sąd Najwyższy, w tym wchodząca w jego skład Izba Dyscyplinarna, stanowi organ władzy sądowniczej powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Konstytucją RP. Tym samym obowiązkiem sędziów Sądu Najwyższego jest wykonywanie funkcji orzeczniczych przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa i zasadami słuszności.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna nie uznaje wezwania I prezes

Prezes Izby podkreślił przy tym, że wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o sygnaturze III PO 7/18 z 5 grudnia 2019 roku nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bowiem zapadł na kanwie konkretnego stanu faktycznego, dotyczącego odwołania od uchwały KRS w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne, które jest naczelną wartością państwa prawa.