- Loewen Legal Hub to nowa nazwa i filozofia organizacji kancelarii, ale wciąż ta sama, najwyższa jakość usług, które od kilku lat świadczymy dla naszych klientów - mówi adwokat Szymon Kaczmarek, jeden z założycieli Loewen. I precyzuje, że zmiana podyktowana jest dążeniem do urzeczywistnienia nowej, lepszej filozofii organizacji kancelarii jako hubu łączącego prawników oferujących specjalistyczną wiedzę i umiejętności z biznesem, który potrzebuje usług prawnych na najwyższym poziomie. 

- Koresponduje z tym zmiana nazwy na taką, która inaczej niż większość nazw podmiotów z branży nie jest oparta o nazwiska partnerów. Nowy brand kancelarii to symboliczne otwarcie nowego rozdziału w historii naszej firmy - dodaje. 

 

Kancelaria na rynku od 2018 r. 

Kancelaria, działająca dotychczas pod nazwą GKW Giera Kaczmarek i Wspólnicy, powstała w 2018 roku. Od początku obecności na rynku specjalizowała się głównie w obszarze prawa handlowego, w szczególności nabywaniem przedsiębiorstw oraz łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego, a także zagadnieniach związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

W ostatnim czasie powiększył się zespół prawników kancelarii. Do grona partnerów Loewen dołączył Mateusz Janion, adwokat specjalizujący się w doradztwie w sprawach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych, procesów związanych z ochroną dóbr osobistych oraz postępowań grupowych.

Czytaj: Liczy się aktywność i specjalizacja - COVID nie rozpieszcza, prawnicy walczą o przetrwanie>>

Dołączenie nowego partnera - jak informuje kancelaria - oznacza nie tylko powiększenie zespołu, ale przede wszystkim poszerzenie oferty dla klientów. Dodaje, że praktyka zawodowa nowego partnera Loewen Legal Hub obejmuje bowiem doradztwo przy konstruowaniu i negocjowaniu umów oraz sporządzaniu dokumentów o zbliżonym do umów charakterze (takich jak regulaminy czy ogólne warunki umów) oraz doradztwo z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego i zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Mecenas Janion reprezentował podmioty należące do jednego z największych globalnych koncernów w skomplikowanych postępowaniach sądowych (w tym także w postępowaniach grupowych).

Mecenas reprezentował też przedsiębiorców w sprawach dotyczących sprzeczności polskiego ustawodawstwa gospodarczego z prawem Unii Europejskiej, a także w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto kompleksowo doradzał przedsiębiorcom z branży e-commerce, zarówno prowadzącym sklepy internetowe jak i działającym w formule „marketplace”.