Uczestnicy zorganizowanej niedawno w Gdańsku konferencji Stowarzysznia stwierdzili, że naruszenie  samodzielności organizacyjnej sądownictwa polega m.in. bezpośredniej ingerencji władz politycznych w wybory, które powinny być dokonywane przez sędziów. W dodatku dwaj sędziowie, których orzeczenia nie spełniały oczekiwań władzy wykonawczej, zostali natychmiast po wydaniu owych nieakceptowanych przez władze orzeczeń aresztowani pod zarzutami współdziałania z "terrorystami".
- Powyższa sytuacja, wskazująca na przyjęcie przez polityczne władze Turcji niebezpiecznej drogi ku państwu policyjnemu, spowodowała, że EAJ po przyjęciu raportu w sprawie sytuacji w tureckim wymiarze sprawiedliwości wydała rezolucję na ten temat - czytamy w oświadczeniu przyjętym na zakończenie konferencji.

Czytaj: KE krytykuje Turcję za ustawy dotyczące sądów>>>


  Ryszard Piotrowski
Pozycja ustrojowa sędziego>>>